UTV Biblia – referáty

Logo - Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Logo – Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Vážení poslucháči UTV – programu Biblia! Záujemcovia o písomnú prácu – referát z exegézy, si môže nájsť niekoľko indikácií v priloženom dokumente formátu pdf tu.