Žalmami k modlitbe v Badíne

Spoločenstvo sestier a kňazov sa v dňoch 4. – 8. septembra 2023 zaoberalo modlitbou s Písmom. Vstup do stáročiami osvedčenej modlitby Lectio divina bol sprevádzanými čítaním a výkladom niekoľkých žalmov. Prednášky boli sprevádzané prezentáciami:

Vstup do Lectio divina (tu)

Žalm 1 a úvod do Žaltára (tu)

Žalm 104 – Oslava Boha stvoriteľa (tu)

Žalm 8 – Čože je človek? (tu)

Žalm 19 – Oslava Tóry/Zákona (tu)

Žalm 22 – Bože môj, Bože môj (tu)

Žalm 23 – Pán je môj pastier (tu)

Žalm 51 – Vyznanie viny (tu)