Slovom žalmu k jubileu 2013 – začína 14. januára

Byľ
Byľ

Vierohodnosť viery a oslava Stvoriteľa (Ž 104)

Slovom žalmu k jubileu je cyklus tematických večerov s prednáškami o viere a o žalmoch; prebieha aj v roku 2013 v Kňazskom seminári v Badíne (celkový program prednášok na rok 2013). Prvá prednáška na tému viery bude v jednotlivých večeroch v podaní rôznych zaujímavých prednášajúcich z domova i z Ríma. Podobne i druhá v poradí – biblická prednáška bude síce stále na tému žalmov (zo Žalmov 100-150), ale bude prednesená v podaní rôznych biblistov, medzi inými i z Pápežského biblického inštitútu.

Prvé stretnutie sa uskutoční 14. januára 2013 a začne sa… v seminárnej kaplnke slávením Eucharistie o 18.30 hod.
Prvá prednáška bude hovoriť o otázke či je veriť vierohodné (Mons. M. Gavenda) a v biblickej časti stretnutia bude priblížený Žalm 104 s podtitulom Oslava Boha Stvoriteľa.