Odpúšťanie – garancia Božieho kráľovstva (24. ned. A)

Zamyslenie k čítaniam 24. nedeli A pre rádiových poslucháčov

Milí poslucháči, témou evanjelia minulej nedele bolo napomenutie brata, ktorý zhrešil; téma budúcej nedele (z Mt 18) je odpustenie bratovi, ktorý ľutuje.

Finančná Istota

Predvčerom som dostal email od pracovníčky banky. Má možnosť niekoľkým ľuďom do mesiaca vybaviť mimoriadne zľavy. Na záver píše: … „No najdôležitejšie je životné poistenie, ktoré sa dá urobiť od 10 EUR ROČNE!!!! až po 50 EUR MESAČNE (600 EUR ročne).“ Kto by nevzal takúto ponuku? Človek sa poistí a ešte si môže aj sporiť do budúcna. S poistením zdravia, človek si chce zabezpečiť i finančnú budúcnosť. Prečo? Aby mal už teraz istotu do budúcna.

Nedeľné čítania hovoria o istotách, ktoré ale nie sú až také lákavé na prvý pohľad. Sú to postoje človeka, ktorý prekročí sám seba a ktorý odpustí inému, ktorý ho urazil. Právna a finančná spoločnosť zriedkakedy pozná odpustenia z dlhov. Čítania dnešnej nedele sú výzvou na opakované, sústavné odpúšťanie. Odpúšťanie je istotou do budúcna a garanciou spoločnosti Božieho kráľovstva. „V obľube je človek čo sa zľutúva, čo svoj majetok čestne spravuje; “ (Ž 112,5).

Najprv odpusti a potom pros za uzdravenie (Sir 27,33–28,9)

Kniha Sirachovcova vystríha pred hnevom a nenávisťou a vyzýva, aby človek odpustil krivdu svojmu blížnemu (Sir 27,33–28,2). Motivácia je mimoriadne vábivá. Ak prechovávaš hnev voči blížnemu nemôžeš žiadať Boha o uzdravenie. Bez pochyby množstvo rád o zdravom stravovaní je správnych. Stačí, ak vám povedia, jedzte surový zemiak denne, je to dobré proti rakovine. Avšak podľa slov Písma, odpustenie urovnáva aj vzťahy medzi ľuďmi a disponuje k uzdraveniu. Je azda malá takáto ponuka, ktorá garantuje komplexnú istotu človeka – a to v súčasnosti i budúcnosti? Neplatí len – v zdravom tele zdravý duch, ale taktiež – spokojnosť v duši, sváry i z tváre iných ruší.

Úskalie, na ktorom zlyháme, keď nevieme odpustiť, je to, že neraz máme radi seba viac ako iných, a nedokážeme či vyjsť v ústrety, či ako hovorí Sirachovec „povzniesť sa nad urážku(Sir 28,9). Ťažoba samoľúbosti a sebaľútosti nám zatvára oči a nevidíme utrpenie iného. A stačí pri tom tak málo – povzniesť sa nad seba.

Odpustenie – len pre seba alebo i pre iných (Mt 18,21-35)

Hľadanie svojej istoty nemôže byť v harmónii s necitlivosťou voči iným. O tom hovorí Ježiš v známom podobenstve o nemilosrdnom sluhovi. Podobenstvo sa začína prirovnaním nebeského kráľovstva účtujúcemu kráľovi. Jeden z dvoch sluhov mu dlhoval 10000 talentov, to je, čo do váhy, asi 400 ton, alebo váha piatich elektrických lokomotív. Sluha však nemal z čoho zaplatiť. Úpenlivo na kolenách prosil pána o odpustenie „Pozhovej mi a všetko ti vrátim“ (Mt 18,26) a on mu odpustil túto gigantickú sumu. Sluha vyšiel od pána a stretol spolusluhu, ktorý jemu dlhoval 100 denárov, čo aj asi 400gr, ani pol kilogramu. I tento sluha prosil rovnako ako jeho spolusluha „Pozhovej mi a všetko ti vrátim“ (Mt 18,29). Ale prvý omilostený, nevedel odpustiť spolusluhovi tento bagateľ. Ďalší spolusluhovia – ktorí možno poznali situácie oboch sluhov i na vlastnej koži – boli zronení z nemilosrdného konania omilosteného sluhu. Odpustenie nezmenilo jeho srdce.

Odpúšťanie – zaručená istota Božieho kráľovstva – teraz i zajtra

Ježiš podobenstvom varuje pred takýmto nesolidárnym postojom. Kráľovou výčitkou: „Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ (Mt 18,33) sa obracia dnes na nás. Veď komu Boh odpustil, je povinný odpúšťať svojim bratom a sestrám. Podobenstvom Ježiš mimoriadne zdôrazňuje dôležitosť odpustenia. Reaguje ním na Petrovu otázku „Treba odpustiť sedem raz?“ Ježiš nerieši množstvo koľko krát, či 77-krát, či 490-krát, ale jednoznačne vyzýva na odpúšťanie. To je zaručená istota, ktorá zabezpečuje pokoj dušiumožňuje uzdravenie človeka i spoločnosti.

Ak sa bojíme odpustiť, tak je to azda i preto, že nechceme vidieť iných spokojných, že chceme žiť pre seba. Pavlove slová nech nás posilňujú v rozhodnutí žiť pre Krista: „nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera, lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi“ (Rim 14,7-8). Ak nám povedia, čo robiť, pre naše zdravie, tak to radi urobíme. Ak nám Písmo hovorí ako si zaistiť zdravie duše i tela, prečo neveriť slovám Boha?

Milí poslucháči, ak však odpúšťame, uzdravujeme seba, vzťahy a tvoríme Božie kráľovstvo.

 

pre Rádio Vatikán, B.Š. 9.9.2011