Poéziou k sviatku Premenenia Pána

O premenení

 

Vrch veľký prichystal im cestu.

Kráčali štyria na hor pospolu.

Zahalil ich biely mrak, sťa nevestu;

nevzplanul oheň, nedošlo k popolu.

 

Premenenie Pána - Ježiš (Rupnik, Lurdy)

Dotyk Boží objal ich v tej chvíli.

Dvaja iní muži s Ježišom tam stáli.

Hovorili s ním, a on podobne s nimi…

dodnes ľud Boží túto udalosť chváli.

 

Mojžiš – so Zákonom a slovo – Eliáša.

Petrova reč prekypuje šťastím,

bázne pocit srdcia im povznáša.

Stany stavať – je rozhodnutím slastným.

 

Len v jednom mene plnosť je.

Len jeden tam slávou žiari.

Len jeden je prameň nádeje.

Len jednému slnko je v tvári.

 

Ostatní pri premenení Pána (Rupnik, Lurdy)

Zostal tu iba jeden Muž.

Hlas Otca Synom svojím ho volá.

Ostatných niet, zmizli už:

„Nevideli ste iného, len Boha“.

 

Boh premenil sa pred človekom,

nech z človeka tyran nevzíde.

I človek sa má meniť s vekom,

vnášať dobro kdekoľvek príde.

 

Chystajme srdcia i mysle svorne!

Čo premenou nám Pán chcel ukázať?

O udalosti dumajme pokorne!

…je dobré pre nás jemu slávu vzdať.

FC
 

S úctivým dovolením redakcie benediktínskeho občasníka Estote benedicti