O Martinovi Lutherovi v Centre spirituality Východ-západ

Pred viac ako 1600 rokmi dnes už svetoznámy sv. Hieroným preložil Bibliu z pôvodiny do reči, ktorá v tom čase bola mnohým čítajúcim zrozumiteľná – do latinčiny. O viac ako 1100 neskôr po ňom aj Martin Luther urobil podobný počin prekladu Biblie do reči nemecky hovoriaceho ľudu. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ M. Lacka, TF TU organizuje 5. októbra 2017 vedeckú konferenciu, ktorá sa bude týkať Martina Luthera po 500 rokoch. Prednášky sa budú venovať dielu a M. Luthera a najmä biblickej translatologickej tradícii, na ktorej počiatku stojí on sám. Hlavným hosťom a prednášajúcim bude emeritný profesor Christopher Levin z Mníchova.