Nemá deň 12 hodín?

Rimske slnecne hodiny
Rímske slnečné hodiny v múzeu v Side, Turecko

Časopis Liturgia v ročníku 24 v novom čísle 3/2014 predstavuje okrem iného aj štúdiu o delení denného a nočného času v biblickej tradícii.

Štúdia s názvom Nemá deň dvanásť hodín? Pozadie židovského a ranokresťanského delenia času predstavuje korene delenia dňa a noci v rôznych kultúrach, ktoré súvisia s kresťanskou tradíciou. Grécke delenie svetelnej časti dňa na štyri úseky a delenie noci na štyri stráže je predchodcom spresneného rímskeho delenia oboch častí slnečného dňa (deň a noc) na štyri úseky. Biblia používa židovské delenie dňa a noci, ktoré však nebolo tak chronologicky presné ako systematické rímske delenie. V Novom zákone sú viaceré časové údaje dňa, ktoré, ak sa majú preložiť číselne správne do moderných jazykov, tak musia byť nevyhnutne sprevádzané vysvetlením, o ktorú hodinu rímskeho počítania ide. V každom prípade novozákonné zmienky o delení dňa na menšie úseky reflektujú helénsko-rímske a židovské delenie dňa a noci a v prípade Markovho evanjelia pravdepodobne už aj ranú rímsku liturgickú tradíciu.