Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom

12 kameňov – symbol prechodu Jorádnom

V dňoch 25. – 26. októbra 2016 organizovala Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu “Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych interpretáciách”. Pomerne široká paleta príspevkov, zameraná na problematiku textu z pohľadu filozofickej hermeneutiky, filozofie jazyka a literárnej vedy, bolo publikovaná v rovnomennom zborníku, ktorý editoval Lukáš Šutor. Medzi niekoľkými biblickými štúdiami sa príspevok z názvom Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom podľa exegétov venoval problematike historicko-kritickej metódy a jej aplikácie na text Joz 3-4.