Magistri teológie

V piatok 12. júna 2015 sa na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné ukončenie akademického roka.  Po Eucharistickej slávnosti so špeciálnym poďakovaním Te Deum v Kaplnke Kňazského seminára nasledovali vo Veľkej aule  slávnostné promócie absolventov 6-ročného (denného) a 5 ročného (externého) magisterského štúdia katolíckej teológie na tunajšom Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Za nových magistrov teológie sa poďakoval Mgr. Michal Giertli.