Kňaz – učeník a ohlasovateľ Kráľovstva

V stredu 19. mája 2010 sa v rámci biblicko-teologického cyklu Kňaz včera a dnes uskutoční v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne siedme, záverečné stretnutie s názvom Kňaz – učeník a ohlasovateľ Kráľovstva. Večer sa začne o 19.30 h. v kaplnke seminára modlitbou večerných chvál, ktorým bude predsedať banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.
Diecézny biskup Rudolf Baláž uzatvorí aktivitu k Roku kňazov prednáškou s názvom “Trvalé hodnoty Kristovho kňaza”. Michael Kolarcik SJ poukáže na základe Svätého Písma na titul, vzdelanie, stav a proces v kňazskom stave. Druhý prednášajúci, Miroslav Klimant, bude s účastníkmi uvažovať o hlásaní Božieho slova, ktoré vedie od povinnosti k radosti.

Pri príležitosti oficiálneho uzavretia cyklu prednášok Kňaz včera a dnes, ktorý prebieha od októbra 2009, organizátori predstavia knižnú publikáciu rovnomenného zborníka biblicko – teologických prednášok.