IOSOT 2019 v Aberdeen

IOSOT 2019

V dňoch 4. – 9. augusta 2019 sa v škotskom meste Aberdeen koná 23. kongres IOSOT (= International Organization for the Study of the Old Testament). Celosvetové stretnutie IOSOT 2019 Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona sa uskutoční na pôde Univerzity Aberdeen.

Okrem 18 hlavných prednášok, desiatok workshopov a viac ako stovky malých prednášok, kongres ponúka pre circa pol tisíca účastníkov aj bohatý kultúrno-náboženský program (viac na webovskej stránke kongresu).