Hriech vodcov, satanova úloha a Božia spravodlivosť

Noviciát saleziánov (foto: M. Milták)

V dňoch 1.-4. apríla 2013 sa v priestoroch saleziánskeho noviciátu v Poprade – Veľkej sa uskutočnilo pravidelné formačné stretnutie mladých saleziánskych kňazov. Stretnutie bolo zamerané na biblickú formáciu. Hlavné biblické témy mali v utorok exegeticko-aplikačný charakter a v stredu biblicko-teologické zameranie.

Témy jednotlivých stretnutí a dokumenty na stiahnutie sú nižšie:

1. Hriechy ľudu (Ex 32; Nm 13-14) a Božie odpustenie a vyznanie viny (Ž 51) (.pptx)

2. Hriech vodcov (Ex 17,1-7 a Nm 20,1-13) a nový vodca (Nm 27,15-23)

3. Satan a jeho “biografické” črty podľa Písma (.pdf)

4. Spravodlivý a milosrdný Boh (.pdf)

5. Pokorný Boh už v Starom zákone (.pptx)

6. Život podľa Pánovho zákona (Ž 1 a 19)