Eliášov Krčah

Predmetom štúdie Od kráľovho krčaha k prorokovmu je sedem výskytov slova צַפּחַַת „krčah“ v hebrejskej Biblii. Pozoruhodné je nielen objavenie sa „krčaha na vodu“ pri Šaulovi v 1Sam 26, ale Dávidov výslovný záujem
oň. Podobný krčah na olej sa objaví v príbehu o Eliášovom zázraku s olejom a múkou u vdovy v Sarepte (1Kr 17,8-16).