číslo o prorokoch

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Vyšlo opäť včas nové číslo 12. ročníka časopisu Studia Biblica Slovaca – prorokoch. K nahliadnutiu online si kliknite tu a k zakúpeniu toho decembrového darčeka, i keď vedeckého ale možno aj vianočného, konktaktuje čím skôr Fakultnú knižnicu RKCMBF UK tu.