Autoevaluácia očami Vatikánskeho inštitútu AVEPRO

AVEPROPápež Benedikt XVI založil 19. septembra 2007 inštitút s názvom Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (skratka AVEPRO). Tento Inštitút pri Svätej stolici slúži pre hodnotenie a propagáciu kvality Pápežských univerzít a fakúlt. Jednou z jeho činností je napomáhať autoevaluácii akademických inštitúcii i s tým cieľom, aby boli schopné prejsť zo zdravého hodnotenia ku konkrétnym pozitívnym krokom. Autoevaluáciu sprostredkuje inštitút len pod podmienkou, že samotná akademická inštitúcia si ho prizve k procesu vyhodnocovania. Aj naša Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského pozvala AVEPRO a prešla autoevaluáciou s jeho pomocou na jeseň roku 2014.  AVEPRO zverejňuje všetky hodnotenia a medzi ostatnými sa nachádza už aj naše – tu je odkaz.