Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Vydavateľstvo Dobrá kniha prichádza na trh s ďalším komentárom zo série Komentáre k Starému zákonu. Tento druhý zväzok obsahuje komentáre ku Knihe proroka Abdiáša, Knihe proroka Jonáša a Knihe proroka Micheáša. Aj keď tieto prorocké spisy nepatria k dlhým knihám Starého zákona, autor komentára Dr. Miroslav Varšo, nielen pútavo a ľahko, ale aj biblicky fundovane a príťažlivo, a teologicky vyrovnane odkrýva jedinečné spisy Svätého písma.

Prvý zväzok série Komentár ku knihe Genezis (ed. P. Dubovský) vyšiel menej ako pred dvoma rokmi. Nielen vydavateľstvo, ale všetci tí, čo neľutovali kúpu prvého komentára a zaiste nebudú ľutovať ani kúpu druhého zväzku, sa môže tešiť aj na ďalší tretí zväzok Komentár ku Knihe Exodus.